· How Do We Produce Jams? ·

GİRDİ KONTROL

Reçel üretimi için gelen hammaddelerin kalite kontrol laboratuarında uygunluğu araştırılır. Kabul edilen hammaddeler kabul depolarına alınır.

ÖN HAZIRLAMA KAZANI

Şeker, fruktoz, ve meyve premix denilen kazanlarda 40-45 c’ye kadar ısıtılır ve ürünlerin homojen karışması sağlanır.

VAKUM KAYNATMA KAZANI

Premixte hazırlanmış ürünler bu kazana alınarak 80-85 C’de vakum altında kaynatılır. Ph ve brix değerleri uygun olacak şekilde reçel hazırlanmış olur.

DOLUM

Kaynamış olan ürünlerin istenilen gramajlarda uygun kalıplara dolumu yapılır.

KAPAK KAPAMA

Uygun kaplara doldurulmuş ürünler kapak kapatma işleminden geçirilir.

SOĞUTMA TÜNELİ

Kapakları kapanmış dolu kaplar hem vakum alması hem de kapların dışının temizlenmesi için soğutma tünelinden geçirilir.

KURUTMA

Tünelden geçirilmiş ürün dolu kaplarda kurutulur.

ETİKETLEME VE TARİHLEME

Reçeller garanti bandı, etiketleme ve tarihlemeden geçirilir.

SON ÜRÜN KONTROL

Ürünler son ürün kontrollerinden geçirildikten sonra kolilenir ve shrinkleme işlemi yapılır.
Reçelleri Nasıl Üretiyoruz?